PRAVILNIK ZA PRIYuTITE ZA VREMENNO NASTANYaVANE I _1