превод и легализация

google-translate-ai-2016-03-11-01

Какво е официален превод на документ?

За официален превод се счита преводът на документ, извършен от фирма за превод и легализация. Фирмите за превод и легализация имат назначени или хонорувани преводачи от различни езици, които реално извършват преводите на документите. След като преводачът преведе съответния документ, съдържанието на превода се разпечатва върху специална бланка на фирмата

Научи повече

legal-document-signing

На какви документи може да се прави официален превод?

Документите най-общо се делят на частни и официални документи. Частни са документите, които са издадени (написани, съставени) от частни лица. Частно лице е всяко едно лице, гражданин на Република България, независимо дали е физическо или юридическо. Частен документ, например, е трудовият договор, договор за наем на имот, удостоверение от работодателя

Научи повече

shutterstock_348701531

Кога ни е нужен официален превод на документ?

Най-често официален превод на документ ни е необходим, когато ни се налага да представим документа пред учреждение на друга държава. Например, за да удостоверим размерът на получавания от нас доход от работодателя ни, представяме официален превод на трудовия ни договор или на специално удостоверение, издадено от работодателя, в което е

Научи повече

Apostille-service-florida

Какво е легализация на документ? Какво е АПОСТИЛ?

Терминът „легализация“ на документ на практика означава заверка на документа със специален печат, наречен „АПОСТИЛ“. Заверката с Апостил удостоверява истинността на документа, в частност, че същият е издаден от компетентен орган на власт. В Република България компетентни органи да извършват заверка с АПОСТИЛ са: Министерство на правосъдието – за всички

Научи повече

closing-documents

Кои документи могат да се легализират?

На легализация подлежат само официалните документи т.е. документите, издадени от общински или държавни органи. Частните документи не могат да се легализират. Обикновено заедно с легализацията се извършва и заверка на подписа на преводача, извършил официалния превод на документа. В Република България заверката на подписа на преводача се извършва единствено от

Научи повече

08

Кога е нужно да легализираме документ?

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button] Най-често легализация ни е необходима, когато трябва да представим документа пред учреждение на друга държава. Например, за да сключим брак в чужбина, представяме на компетентния орган на чуждата държава удостоверение за семейно положение, издадено от България, заверено с Апостил и преведено на

Научи повече