полагане на труд

office-workers-shaking-hands-meeting-hallway-getty_573x300

Кога и как работодателят ви може да прекрати трудовият ви договор?

Най-благоприятният за вас случай е този, в който работодателят ви инициира прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Работодателят може да отправи към вас предложение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Ако приемете ще имате право да получите обезщетение в размер на минимум 4 брутни заплати, но можете

Научи повече

3d people - man, person kicking in the behind the opponent and a open door

Уволнени сте дисциплинарно – какво значи и как да се защитите?

Кога, по какъв начин и какви дисциплинарни наказания може да налага работодателят? Дисциплинарните наказания, които може да налага работодателят, са: 1.забележка 2.предупреждение за уволнение 3.уволнение Работодателят, в зависимост от вида нарушение и неговата степен на увреждане, преценява кое от наказанията да наложи в конкретния случай. Понякога първо преминава през по-леко

Научи повече

close-up-of-businessman-sitting-and-signing-a-contract_1098-3386

Сключване на трудов договор – какво е важно да знам?

Какво трябва да знаете, когато сключвате трудов договор? Трудовия договор се сключва задължително в писмена форма, като работникът и работодателят получават по един екземпляр. Важно! Не оставяйте своя екземпляр на работното си място. След като го подпишете, го вземете със себе си и го съхранявайте в дома си или на

Научи повече

Pen And Calculator On Financial Spreadsheet

ТРУДОВИЯТ ВИ ДОГОВОР Е С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК – КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

Работодателите рядко пропускат да сключат първоначален трудов договор без да уговорят  в него изпитателен срок. В рамките на този срок те следва да се уверят, че вие притежавате необходимите качества и квалификация за длъжността, която заемате.   Важно! Клаузата за изпитателен срок не може да бъде включена в договора в

Научи повече

leave-the-office-early-day-fun

КАКЪВ ОТПУСК МОГА ПОЛЗВАМ КАТО РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ?

Как да упражня правото си на отпуск? Като работник/служител с поне 8 месеца трудов стаж, независимо дали е натрупан при един, или при различни работодатели, имате право на платен годишен отпуск в размер от минимум 20 работни дни за една календарна година. Работодателят ви не може да ви компенсира парично

Научи повече

2095092-office-workers

РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Какви са вашите права и задължения ако работите на граждански договор? Каква е разликата между граждански и трудов договор?   Когато търсите работа често ви предлагат да ви наемат на граждански договор. Какво печели от това работодателят и какво губите вие са основните неща, с които трябва да се запознаете,

Научи повече