наследяване

Last-Will-and-Testament-610x405

Какво трябва да знам за наследството?

Наследството представлява съвкупност от имуществените права и задължения на наследодателя. По наследство преминават само тези имущества, които са принадлежали на починалия приживе. Наследствената маса може да включва разнообразни по характер права – право на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, облигационни права във връзка със сключени от наследодателя договори

Научи повече

inheritance-singapore_1

Последици от приемане на наследството

След като наследството бъде открито  възникват две възможности –  приемане или отказ от наследство. Да „приемем“ наследството означава да се съгласим правата и задълженията на  наследодателя ни да станат наши права и задължения. Много е важно сте информирани, че след като веднъж приемете наследството повече не можете да се откажете

Научи повече

Inheritance-Tax

Как да приемете наследството си?

Приемането  на наследството може да стане изрично – чрез подаване на писмено заявление пред районния съд по местооткриване на наследството. Необходимо е да бъде извършена заверка на подписа на заявлението от нотариус, а към него се прилагат и следните документи: Препис-извлечение от акт за смърт; Удостоверение за наследници; Вносна бележка

Научи повече

istock_000043662090_small

Приемане на наследство по опис

Както вече знаем наследството носи както позитиви, така и негативи, т.к. включва в себе си  и задълженията на наследодателя ни, които след приемане на наследството стават наши задължения. Нещо повече, ние ще отговаряме за тях с цялото си имущество. За да се предпазим от вероятността тежестите на наследството да засегнат

Научи повече

fiction-454436

Отказ от наследство

През последните години икономическата обстановка в страната се влоши. Финансовото състояние на гражданите стана нестабилно и  задлъжнялостта сред тях се увеличи. Лошите кредити и други дългове, не само към кредитни институции,  все по-често се превръщат в непосилно бреме. На фона на създалата се ситуация зачестиха хипотезите, в които пасивите на

Научи повече

inheritance-in-bulgaria

Продажба на наследство

След приемането на наследство (изрично или мълчаливо) за вас възниква още една възможност – продажба на наследство. Възможно е да продадете наследството си и без да сте го приели, в този случай самият факт на продажбата ще се счита за мълчаливо приемане на наследството. Продажбата на наследство е особен вид

Научи повече