имоти

0002561_employee-share-ownership-plans-for-owners_600

Съсобственост – същност, видове, възникване и прекратяване

Какво представлява съсобствеността? Съсобствеността  е вид правна общност между различни лица във връзка с една и съща вещ. Съсобствеността е правно състояние, при което правото на собственост се притежава едновременно от две или повече лица, които се наричат съсобственици. Степента на участие на всеки съсобственик в единното право се измерва

Научи повече

tile

Собственост – право на собственост, придобиване (намерени вещи, присъединяване и преработване, приращения), изгубване на право на собственост

Какво представлява правото на собственост? Правото на собственост е единственото пълно вещно право – то предоставя на носителя си най-широкия обхват възможности за въздействие върху вещта.  Обикновено, когато се говори за съдържанието на правото на собственост, то се свежда до правомощията владение, ползване и разпореждане. Правомощието владение се свежда до

Научи повече

banner-landlords-london-relocation-move-me-2-london

Съществуват ли ограничения на правото на собственост?

Разбирането за правото на собственост е, че то е най-неограниченото, най-абсолютното вещно право. Това обаче не означава, че не може да бъде подложено на граничения. Те могат да бъдат многобройни и от най-различен характер, като с основно значение е дали ограниченията са свързани с доброволното съгласие на самия собственик или

Научи повече

MLS-272545-pepeekeo-farmland-sold-12.31.14-

Сервитутни вещни права

Какво представляват сервитутите?   Сервитутните права са особен вид вещни права. Като правило са свързани с поземлени имоти и необходимостта да се обслужи тяхното безпрепятствено използване. Те са изключително многобройни и разнообразни, поради което говорим за сервитутни права  като събирателно понятие, а не за отделно сервитутно право. Сервитути извън изрично

Научи повече

15941624_1415782111800076_678673097_n

Защита на правото на собственост. Ревандикационен иск. Негаторен иск. Иск за определяне на граници.

Как можете да защитите правото си на собственост, ако то бъде нарушено?   Защитата на правото на собственост се урежда в различни клонове на правото. Най-разгърната е уредбата в наказателното право, където посегателствата срещу собствеността са въздигнати в престъпни състави. Административното право също защитава правото на собственост, но само когато

Научи повече

Property

Ще купувам имот – какво да правя, как да съм защитен?

Покупката на недвижим имот е едно от най-важните събития в човешкия живот, а често е и една единствена. Ето защо е много важно при покупката на имот да се направят всички възможни проверки и справки, най-вече за собствеността на имота т.е. дали купуваме от истинския собственик или не. Наличието на

Научи повече

invetment_property

Нотариусът гарант ли е, че купувам „чист“ имот?

Отдавна сред гражданите битува митът, че след като прехвърлянето на един недвижим имот преминава през нотариално изповядване от нотариус, то тогава е гарантирано, че сделката е истинска, собствеността е „чиста“, прехвърлянето е неоспоримо. Това, за съжаление, съвсем не е вярно.   КАК Е ВЪЗМОЖНО НОТАРИУСЪТ ДА ИЗПОВЯДА НЕЗАКОНЕН НОТАРИАЛЕН АКТ?!?

Научи повече

1_1397923692

Плащам на брокер, плащам и нотариални такси – защо да плащам и на адвокат?

В предишни статии подробно ви разяснихме какво разнообразие от пороци при изповядване на една сделка (покупко-продажба) е възможно да бъдат налице, както разяснихме и защо нотариусът като длъжностно лице, изповядващо тази сделка, не е длъжен и не е в състояние да установи наличието на такъв порок. Когато повдигаме въпросите на

Научи повече

Vector illustration with facade of an two-storeyed building on background with Chart and plan

Кога ми е необходима скицата на имот? Как мога да я получа?

Когато извършваме сделки с недвижими имоти, задължителен документ, който ще ни изиска нотариусът е актуална скица на имота. Скицата (схемата) на недвижим имот съдържа данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти. Скицата (схемата) се издава от съответната териториална служба на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Важно

Научи повече

building-approval

Разрешение за строеж

Наследили сте парцел, или пък се каните да закупите, а може би вече сте закупили парцел? Искате да строите?   Процедурата по издаване на разрешение за строеж е регламентирана в Закона за устройство на територията. Разрешението се издава от Главния архитект на общината, а за градовете с райониране – от

Научи повече