защита-на-потребителите

Defect1-e1454955067965

Какви са правата ми при покупка на дефектна стока?

В случай на проявен дефект от стоката потребителят има право да предяви рекламация пред търговеца, от който е закупил стоката. Предявяването на рекламация обаче не изключва възможността му да предяви иск за претърпените вреди, причинени от дефектната стока. Искът се предявява срещу производителя. Ако не може да се установи производителят

Научи повече

return

Какво представлява правото на рекламация? Как и кога мога да го упражня?

Правото на рекламация е право на потребителя да иска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. За да възникне правото на рекламация не е необходимо да има предоставена от търговеца гаранция, а само наличието на нарушение в договорните изисквания (напр. липси в количеството, дефект на стоката,

Научи повече

Online-Contracts-Click-To-Agree

Какви са правата ми при онлайн пазаруване? Какви са особеностите при сключване на договор от разстояние?

Трябва да се посочи, че правилата относно сключването на договори от разстояние чрез интернет платформи за електронна търговия се прилагат само когато насрещната страна по договора е търговец. В този смисъл тези правила няма да намерят приложение при пазаруването в сайтове като ebay и olx.bg, където продавачите са физически лица,

Научи повече

QQ截图20121224225619

За какво да внимавам при сключване на договор с мобилен оператор?

При сключването на индивидуален договор с мобилен оператор на потребителя трябва да бъдат предоставени общите условия за запознаване с тях, тъй като те са неразделна част от всеки индивидуален договор. Потребителят има право да се откаже от подписания с мобилния оператор договор в рамките на 7 дни от сключването му.

Научи повече

499992122

Какви са правата ми при сключване на договор при общи условия?

Общите условия са предварително изготвени от едната страна уговорки, които се прилагат при множество договори от даден вид, сключвани с различни лица. Целта им е да се намали времето за сключване на договорите, като се избегне необходимостта да се уговарят елементите на всяка отделна сделка, и да се стандартизират условията

Научи повече

customerinfo

Какво представлява правото ми на информация като потребител?

Конституцията на Република България в чл. 19, ал. 2 установява като един от принципите на действащото законодателство защитата на потребителите. Правото на информация относно стоките и услугите, които се предлагат, е едно от проявленията на защитата на потребителя. Има се предвид такава подходяща информация, която търговецът е длъжен да предостави

Научи повече

socialshopping2

Кои лица притежават качеството потребители и какви са техните права?

Наситеността и сложността на обмена на стоки и услуги често води до нарушаване на правата на потребителите. Важно е да се изясни кои лица са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.   ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени

Научи повече

illustrated-people

Защо защитата на потребителите е важна?

Всеки ден хората в съвременното общество действат в качеството си на потребители. Независимо от начина ни на живот, работното ни място или други обстоятелства, ние пазаруваме хранителни продукти,  дрехи, стоки за дома, различни консумативи и същевременно използваме различни видове услуги. Законодателството с малко по-сложни думи определя за потребител   всяко физическо

Научи повече

mycustomer_1

Кои органи и организации защитават потребителите? Кога и как можете да се обърнете към тях?

Съществуват различни органи и организации  за защита на потребителите с различен интензитет на защита. Административните органи са министърът на икономиката, който провежда и координира държавната потика за защита на потребителите, както и Комисията за защита на потребителите. Съществуват и сдружения на потребителите, Национален съвет за защита на потребителите, който представлява

Научи повече