ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

В това направление ЛЕГЕ АРТИС има за основни цели:

  • подпомагане, обединяване и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси;
  • подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;
  • подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората с увреждания;
  • защита на човешките права, човешкото достойнство и правото на по-пълноценен и нормален начин на живот.

Мисията на Сдружението е създаване на условия за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания съгласно Националните и Европейските стандарти и международни документи.

EMAIL: OFFICE@LEGEARTIS-BG.COM

ТЕЛ: +359 878 54 70 40

УЕБ: WWW.LEGEARTIS-BG.COM