close-up-of-businessman-sitting-and-signing-a-contract_1098-3386

Сключване на трудов договор – какво е важно да знам?

Какво трябва да знаете, когато сключвате трудов договор?

Трудовия договор се сключва задължително в писмена форма, като работникът и работодателят получават по един екземпляр.

Важно! Не оставяйте своя екземпляр на работното си място. След като го подпишете, го вземете със себе си и го съхранявайте в дома си или на друго сигурно място.

 

Какви документи са нужни и кои документи не сте длъжни да представяте?

За сключването на трудов договор са необходими следните законово установени документи, изброени в чл.1 от Наредбата за документите:

  1. Документ, който удостоверява самоличността ви, т.к трудовият договор се сключва лично – лична карта, паспорт. Важно! Работодателят ви няма право да задържа личните ви документи, нито да ги снима и да съхранява копие от тях, освен ако не е получил изричното ви съгласие или съществува специален нормативен режим, който го задължава да администрира тази информация
  2. Документи за медицински преглед – ако постъпвате за първи път на работа или не сте работили по трудов договор за повече от 3 месеца е необходимо да представите документ за медицински преглед, удостоверяващ, че можете да заемате длъжността.
  3. Документи за придобито образование, квалификация, степен и др. – ако за длъжността, която ще заемате е необходим образователен или друг ценз е необходимо да представите документ за придобиването му – дипломи, сертификати и др.
  4. Документи за придобит стаж – ако за длъжността, която ще заемате е необходим минимален трудов стаж, трябва да представите документ за придобиването му.
  5. Свидетелство за съдимост. Важно! Работодателят ви няма право да изисква такъв документи и вие можете правомерно да откажете да го представите, освен когато закон или друг нормативен акт  изисква чисто съдебно минало за заемане на длъжността.
  6. Разрешение от инспекцията по труда – ако не сте навършили 16 години или ако сте на възраст от 16 до 18 години.

Работодателят може да изисква и други документи единствено, ако за заемане на съответната длъжност, представянето им е предвидено в закон или друг нормативен акт.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.