meeting-1

Регистрация на ЕТ – едноличен търговец

Първото изискване за едноличния търговец е той да бъде физическо, а не юридическо лице, което да е дееспособно( неограничен в упражняването на личните си права и задължения).  За да регистрирате ЕТ е необходимо:

  1. Да подадете заявления по вписванията в Търговския регистър към Агенция по вписванията
  2. Да представите образец от подписа
  3. Да внесете съответната държавна такса
  4. Да представите писмена декларация, че не сте лишени от правото да упражнявате търговска дейност

От първостепенна важност тук е т.нар Фирма. Тя представлява наименованието на ЕТ. Задължително е да включва личното и фамилното име на търговеца. Едно лице може да регистрира само една фирма на свое име.

Препоръчваме Ви добре да обмислите дали бихте могли да се справите сами, защото процедурата не е с висока сложност, но все пак при стартиране на свой бизнес вероятно бихте искали всичко да е изпипано и да ползвате услугите на вещи в областта, опитни посредници.

 

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.