LeGuide-Group-Company-Header

Регистрация на ЕООД/ООД – дружество с ограничена отговорност

Необходимо е първо да си изясним каква е разликата между двете, тъй като разликата в процедурата по регистрация е минимална. Единствената разлика е в броя на съдружниците. При ЕООД(еднолично дружество с ограничена отговорност) собственикът е един, а при ООД( дружество с ограничена отговорност)законът изисква учредителите да са минимум двама. За да регистрирате ЕООД/ООД е необходимо:

  1. Да съставите Учредителен акт(за ЕООД) или да сключите Дружествен договор (за ООД)
  2. Да заплатите поетите основни дялове(капиталът)
  3. Да подготвите нотариално заверено съгласие на управителя и образец от подписа
  4. Да впишете дружеството в Търговския регистър, за ООД това е изискване към управителя

 

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.