ПРАВОТО ВИ НА ПЕНСИЯ В ДРУГА СТРАНА ОТ ЕС

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

Съществуващите регламенти гарантират правата на всички граждани на държавите-членки на ЕС при отпускане на полагаемите им се пенсии. При пенсиониране на дадено лице се вземат под внимание периодите на осигуряване и заетост, които лицето имат във всяка една държава-членка, според законодателството на съответната държава, където е продобит осигурителеният стаж.

Еднаква ли е пенсионната възраст във всички държави от ЕС?

Пенсионната възраст е определена в националното законодателство на всяка държава и е различна. В някои страни е по-висока, в други по-ниска. Важно е да знаете, че можете да получите пенсия само от държавата, в която в момента живеете или в която сте работили последно и то само след като навършите необходимата за тази страна пенсионна възраст.

ВАЖНО! Дори да навършите пенсионната възраст в страната, в която към момента живеете или работите, ако сте придобили някакви пенсионни права в други държави, за да се възползвате и от тях е необходимо да навършите пенсионната възраст и в тези държави.

ВАЖНО! В случай че имате пенсионни права в различни държави и от различен вид, получаването на някоя от пенсиите по-рано от друга може да се отрази на общата сума, която ще ви бъде изплатена. За това най-добре е преди да предприемете действия да се консултирате със специалист или да потърсите съдействие от компетентните местни органи.

Някои държави от ЕС са въвели в националното си законодателство допълнително изисквне – минимален период, през който трябва да сте работили в страната, за да придобиете право на пенсия в тази страна. Към този минимален период съответните органи са длъжни да прибавят и всички останали периоди, през които сте полагали труд в други страни на ЕС.  Полученият общ сбор от трудов и осигурителен стаж следва да се зачете като придобит изцяло на териотията на страната, в която пребивавате към момента или в която последно сте работили. Това означава, че вие ще имате равни пенсионни права с тези на гражданите на тази страна от ЕС и по никакъв начин няма да бъдете ощетени.

Как се изчилсява размера на вашата пенсия?

Размерът на пенсията е обвързан с размера на осигурителните вноски, които са правени от вас и от вашите работодатели през годините. Пенсионните органи в страните от ЕС могат да направят справка за размера на тези вноски и периодите за които са внасяни. В тази справка могат да бъдат включени периодите и размера на вноските от системите на всички страни от ЕС.

Формулата за изчислява на размера на пенсията в случай, че сте работили в две или повече държави от ЕС е сложна и включва няколко етапа.

Самостоятелна/Национална пенсия

Първо се проверява дали отговаряте на условията за придобиване на национална пенсия. Например ако в Германия изискването за получаване на пенсия е да сте полагали труд в страната за период не по-малко от 25 години, а вие сте работили там 28 години, следва да имате право на национална пенсия.

Пропорционална пенсия

За да се определи размера на пропорционалната пенсие първо се изчислява т. нар.  теоретичен размер на пенсията – в този случай към 28-те години работа в Германия ще се прибавят и годините през които сте работили в други държави (например 12 години в Холандия). Общият брой от 40 години се счита за положен труд в Германия и се определя теоретичният размер на пенсията ви. Този размер не е окончателен. Следва да се изчисли пропорционалният размер на вашата пенсия –полученият теоретичен размер на пенсията се умножава по реалния брой години, през които сте полагали труд в Германия  (28) и полученият резултат се разделя на общия сбор години, през които сте полагали труд (40) .

Формула: (теоретичен размер х години работа в държавата) / общ брой години работа във всички държави от ЕС = пропорционален размер на пенсията

ВАЖНО! Следва да ви се изплаща по-голямата от двете пенсии (самостоятелната и пропорционалната)

ВАЖНО! Освен пенсия от Германия, вие имате право да получите и  пропорционална  пенсия, който ще  бъде изчислена то холандските органи, за положения в продължение на 12 години труд на територията на Холандия.

Къде трябва да подадете документи за пенсия?

Ако сте работили в няколко страни от ЕС е възможно да сте носители на пенсионни права във всяка от тях. Въпреки това, когато подавате заявление за пенсия, това трябва да стане в държавата, в която живеете в момента. В случай че никога не сте работили в тази страна, заявлението трябва да бъде подадено в страната, в която последно сте полагали труд.

След подаване на заявлението съответните органи служебно ще направят необходимите справки и ще получат информация за осигурителния ви ста и вноски във всички държави, в които някога сте работили.

ВАЖНО! Подайте заявлението за пенсия най-малко 6 месеца преди вашето пенсиониране, тъй като отпускането на пенсия от няколко държави се осъществява посредством усложнена процедура, която може да се проточи във времето.

Какви документи са ви необходими?

Документите са различни за всяка страна, но най-често се изисква да предоставите данни за банкова сметка и документ за самоличност.

 

Пенсия за инвалидност / преживяло лице

Гореописаните правила за изчисляване размера на пенсията са напълно приложими и към пенсията за инвалидност/преживяло лице.

ВАЖНО! При кандидатстване за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да изиска да бъдете прегледани там. При това положение е възможно да се стигне до различни заключения относно наличието и степента на неработоспособност.

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.