inheritance-singapore_1

Последици от приемане на наследството

След като наследството бъде открито  възникват две възможности –  приемане или отказ от наследство.

Да „приемем“ наследството означава да се съгласим правата и задълженията на  наследодателя ни да станат наши права и задължения.

Много е важно сте информирани, че след като веднъж приемете наследството повече не можете да се откажете от него. За това след откриването на наследството е необходимо да направите внимателна оценка на рисковете и при опасения от наличието на задължения, които не са ви известни, най-добре е да се консултирате с адвокат.

Законът не предвижда срок за приемане или отказ от наследството, за това не сте притиснати от времето и не е нужно да вземате прибързани решения. Единствената хипотеза, в която такъв срок може да бъде определен е ако някой от заинтересуваните лица поиска от съда да постави срок за приемане или отказ  от наследството. Ако в дадения от съда срок вие като наследник не отговорите, губите правото си да приемете наследството.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.