Полезни връзки

woman-banner
 • Омбудсман на република България

ПРИЕМНА:

 адрес: София 1202, ул. Георг Вашингтон № 22

телефон: 02/81-06-955; факс: 02/81-06-963

e-mail: priemna@ombudsman.bg ; уеб сайт: www.ombudsman.bg

ПРЕСЦЕНТЪР:

e-mail: press@ombudsman.bg

телефон: 02/8106 913

 • Комисия за защита от дискриминация

адрес: гр. София 1125, бул. Драган Цанков N35

телефон : 02 /807 30 30;факс : 02 / 807 30 58

уеб сайт: http://www.kzd-nondiscrimination.com/

 • Национално бюро за правна помощ

адрес: гр. София 1421, ул. „Развигор“ № 1
телефон: +359 2 8193200; факс: +359 2 8654812

e-mail: nbpp@nbpp.government.bg ; уеб сайт: http://www.nbpp.government.bg/

 • Агенция за хора с увреждания

адрес:1233 София, ул. Софроний Врачански № 104-106
телефон: 931 80 95; 832 90 73;факс 832 41 62

email: ahu@mlsp.government.bg ; уеб сайт: http://ahu.mlsp.government.bg/

 • Агенция за бежанците

адрес: 1233 София; Район Сердика; бул. „Княгиня Мария Луиза“ 114 Б

e-mail: sar@saref.government.bg web сайт: www.aref.government.bg

 • Агенция за закрила на детето

телефон: 02/933 90 10; факс: 02/980 24 15
е-mail:  sacp@sacp.government.bg  ; уеб сайт: http://sacp.government.bg/

Звено за административно обслужване – приемна
телефон: 02/933 90 11

 • Комисия за защита на потребителите

адрес: гр.София пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6; факс: 02/9884218

телефон на потребителя: 0700 111 22

справка за подадени жалби: +359 (0) 2 9330565

e-mail: info@kzp.bgуеб сайт: https://www.kzp.bg

 • Комисия за защита на личните данни

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

телефон: 02/91-53-518

e-mail: kzld@cpdp.bg ; уеб сайт: www.cpdp.bg

 • Национална комисия за борба с трафика на хора

адрес: София 1797, бул.Г.М. Димитров 52А

телефон: 02 807 80 50; факс: 02 807 80 59

e-mail: office@antitraffic.government.bg ; уеб сайт: http://antitraffic.government.bg/

 • Български червен кръст- София

адрес: 1407 София, бул. „Джеймс Баучер“ 76
телефон: 02/81 64 700,  телефон на доверието: 02 492 30 30

уеб сайт: http://www.redcross.bg/

 • Министерство на правосъдието

адрес: 1040 София, ул. „Славянска“ 1

 телефон Централа: 9237 555; телефон Приемна: 9237 357

e-mail: priemna@justice.government.bg

уеб сайт: http://www.justice.government.bg/