Партньори

Партньори

Водещи партньори

Други партньори

 • СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР``

  – Младежки обмени, обучение на младежки работници и работа в мрежа
 • Български Алианс за Обединена Европейска Младеж

  – Младежта на света, сътрудничество с държави, граничещи с  Европейския съюз, младежки обмени, младежки инициативи, младежта за Европа, проекти за демократично гражданство
 • СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖИ В ДЕЙСТВИЕ”

  – Младежки обмени, подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика, младежки инициативи
 • Младежки център за екология, спорт и култура

  – Подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера, срещи на младите хора и отговорните за младежката политика,  младежки обмени
 • Младежки неформален университет

  – Младежки обмени
 • Младежи за обединена Европа

  – Младежки обмени, младежки инициативи, подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера ;Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика
 • Български свободен младежки алианс

  – Младежта на света, сътрудничество с държави, граничещи с Европейския съюз, младежки обмени, младежки инициативи, подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера, срещи на младите хора и отговорните за младежката политика
 • Център за устойчиво младежко развитие

  – Младежта на света, сътрудничество с държави, граничещи с Европейския съюз, младежки обмени
 • Международен младежки алианс - Европа за всички

  – Младежки работници и поддържащи дейности
 • Български младежки алианс за Еко-Европа

  – Младежки инициативи
 • Център за наука, екология, спорт и култура

  – Център за наука, екология, спорт и култура
 • Европейски младежки социален център

  – Младежта за Европа ;Проекти за демократично гражданство
 • Център за устойчиво младежко развитие

  – Младежта за Европа ;Проекти за демократично гражданство
 • Младежки алианс за силна Европа

  – Младежта на света ;Сътрудничество с държави, граничещи с Европейския съюз

EMAIL: OFFICE@PRAVNAPOM.ORG

ТЕЛ: +359 878 58 65 65

УЕБ: WWW.PRAVNAPOM.ORG