leave-the-office-early-day-fun

КАКЪВ ОТПУСК МОГА ПОЛЗВАМ КАТО РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ?

Как да упражня правото си на отпуск?

Като работник/служител с поне 8 месеца трудов стаж, независимо дали е натрупан при един, или при различни работодатели, имате право на платен годишен отпуск в размер от минимум 20 работни дни за една календарна година. Работодателят ви не може да ви компенсира парично за неизползван платен годишен отпуск. Това се случва само ако при прекратяване на трудовото правоотношение имате неизползван годишен отпуск, тогава работодателят ви изплаща обезщетение.

 

За да се възползвате от това свое право е необходимо да направите писмено искане до работодателя си, за ползване на платен годишен отпуск, а той от своя страна писмено да ви разреши.

 

Трябва да знаете, че ако желаете можете да използвате платения си отпуск наведнъж или на части, но трябва да се съобразите с предварително изготвения от работодателя ви график за отпуски.

 

Възможно е да отложите ползването на максимум 10 дни от отпуска си за следващата календарна година, със съгласието на работодателя, ако уважителни причини налагат това.

 

Работодателят ви от своя страна може да отложи ползването на вашия отпуск за следващата календарна година само поради важни производствени причини, като и тук важи ограничението за максимум 10 дни.

 

Отлагане е възможно и ако не сте могли да използвате платения си годишен отпуск, защото през съответната година сте използвали отпуск на друго основание.

 

Важно! Извън посочените причини ако не сте упражнили правото си на отпуск  и не използвате отпуска си до изтичане на две години от края на годината, за която той ви се полага, губите правото си да го използвате.

 

Кога на колко дни неплатен отпуск имате право ?

Правото на неплатен отпуск не е обвързано с наличието на минимален трудов стаж, т.е винаги можете да ползвате такъв отпуск. Той не е ограничен и по срок – можете да ползвате неограничен брой дни неплатен отпуск, но само с разрешението на работодателя. Преценката е лично негова.

 

Важно! Освен че няма да получите възнаграждение за периода, през който сте в неплатен отпуск, трябва да знаете че неплатеният отпуск, в рамките на една календарна година се зачита за трудов стаж само до 30 дни.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.