fiction-454436

Отказ от наследство

През последните години икономическата обстановка в страната се влоши. Финансовото състояние на гражданите стана нестабилно и  задлъжнялостта сред тях се увеличи. Лошите кредити и други дългове, не само към кредитни институции,  все по-често се превръщат в непосилно бреме. На фона на създалата се ситуация зачестиха хипотезите, в които пасивите на наследството далеч надвишават неговите активи.

След като се запознахме с процедурите за обикновено приемане на наследството и приемането по опис е необходимо да разгледаме и възможността за отказ от наследство, в случай че не желаете да се ангажирате по никакъв начин с натрупаните от вашия наследодател задължения. При отказа от наследство наследникът губи правата върху имуществото на наследодателя си, но и се освобождава от всички пасиви на наследството.

Отказът от наследство е възможен само след откриването на същото, т.е. след смъртта на наследодателя, защото приживе на наследодателя, бъдещите наследници нямат никакви права върху наследствената маса и както приемането и, така и отказът от нея са невъзможни. Отказът от наследство е невъзможен и след като вече сте приели наследството – изрично или мълчаливо. Отказът от наследство е неоттегляем. Както приемането, така и отказът от наследство, направен под условие, за срок или за част от наследството е недействителен – не поражда никакво действие.

            Какво е необходимо

Отказът от наследство става по точно определена процедура, която трябва да се спази, за да бъде той действителен. Необходимо е да подадете писмено заявление за отказ от наследство до районния съд по местооткриване на наследството (последният постоянен адрес на наследодателя). Съдилищата изискват подписът върху заявлението да е нотариално заверен. В закона няма определен срок за отказ от наследство, но както вече споменахме при разглеждане на процедурата за приемане на наследство, е възможно по искане на всеки заинтересуван районният съдия да определи срок за приемане или отказ от наследство. Към заявлението е необходимо да приложите следните документи:

  1. препис-извлечение от акт за смърт – издава се от общината;
  2. удостоверение за наследници- издава се от кмета на общината;
  3. вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв.

Въз основа на предприетите действия ще ви бъде издадено удостоверение за отказ от наследство, а отказът ще бъде вписан в особена книга на съда.  След приключване на процедурата вие нито ще се ползвате от правата, нито ще отговаряте за задълженията на вашия наследодател.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.