ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието, ценено и да има възможност да развие своите способности. Основна наша цел е да помогнем на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници, като работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Като резултат постигаме социално приобщаване и качествено образование за всички деца.

Екипът ни работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина.

Друга наша основна цел е развитието на лидерски качества у младите хора, чрез средствата на играта, спортните състезания и изкуствата.

EMAIL: INFO@LEGEARTIS-BG.COM

ТЕЛ: +359 878 54 70 40

УЕБ: WWW.LEGEARTIS-BG.COM