legal-document-signing

На какви документи може да се прави официален превод?

Документите най-общо се делят на частни и официални документи.

Частни са документите, които са издадени (написани, съставени) от частни лица. Частно лице е всяко едно лице, гражданин на Република България, независимо дали е физическо или юридическо. Частен документ, например, е трудовият договор, договор за наем на имот, удостоверение от работодателя за размера на получаваното трудово възнаграждение, както и много други.

Официални са тези документи, които са издадени от държавни и общински органи, както и от организации, собственост на държавата или общината. Държавни и общински органи са, например, различните министерства, ведомства, агенции, самите общински администрации и други. Държавни и общински организации са например различните университети и училища.

Официален превод може да бъде извършен на всички видове документи, както на частни, така и на официални.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.