НАРУШЕНИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

НАРУШЕНИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Приоритет за ЛЕГЕ АРТИС е да съдейства за утвърждаване и ефективно прилагане в България на международните стандарти в областта на правната защита на правата на човека.

Голяма част от екипа на сдружението се състои от адвокати с практика в различни клонове на правото. По този начин организацията ни покрива проблемите, касаещи защита правата на човека в на практика всички основни сфери на българското законодателство.

Дейността на ЛЕГЕ АРТИС за постигане на тази цел обхваща две основни направления:

  • правна помощ и стратегическо водене на дела свързани с характерни, повтарящи се нарушения на правата на човека пред български и международни съдилища и разкриващи несъответствие на българските законодателство и съдебна практика с международните стандарти.
  • публикации и друга информационна и образователна дейност, насочена към правната общност, относно международните актове и стандартите по приложението им в областта на правната защита на правата на човека.

ЛЕГЕ АРТИС е член на Глобалния договор на ООН. На първите две позиции сред своите принципи той поставя зачитане и подкрепа за опазването правата на човека и гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека, в синхрон с една от основните цели на Асоциацията.

EMAIL: OFFICE@LEGEARTIS-BG.COM

ТЕЛ: +359 878 54 70 40

УЕБ: WWW.LEGEARTIS-BG.COM