mycustomer_1

Кои органи и организации защитават потребителите? Кога и как можете да се обърнете към тях?

Съществуват различни органи и организации  за защита на потребителите с различен интензитет на защита. Административните органи са министърът на икономиката, който провежда и координира държавната потика за защита на потребителите, както и Комисията за защита на потребителите. Съществуват и сдружения на потребителите, Национален съвет за защита на потребителите, който представлява консултивен орган към министъра на икономиката.

 

При потребителски спорове, за  нарушаването на правата на потребителите, в качеството им на такива, те и сдруженията на потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. Жалбите, сигналите и предложенията се подават до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път. Комисията може да съставя акт за установяване на нарушения, както и да разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по Закона за защита на потребителите.

 

Съществуват и възможности за алтернативно решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности – да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която представлява  единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а също така и с национален характер. Втората възможност е да се  подаде заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП.

 

Към министъра на икономиката се изготвя списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявят искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Такъв иск може да предяви и квалифицирана организация на държава – членка на ЕС, на територията на която са настъпили последиците от нарушението на колективните интереси на потребителите, извършено на територията на Република България.

Сдруженията на потребителите имат право да предявят иск за обезщетяване на вредите, причинени на колективните интереси на потребителите.  Когато искането за обезщетение е предявено от повече от едно сдружение на потребителите, обезщетението се присъжда на всички ищци за общо разпореждане.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.