shutterstock_348701531

Кога ни е нужен официален превод на документ?

Най-често официален превод на документ ни е необходим, когато ни се налага да представим документа пред учреждение на друга държава. Например, за да удостоверим размерът на получавания от нас доход от работодателя ни, представяме официален превод на трудовия ни договор или на специално удостоверение, издадено от работодателя, в което е посочен актуалния размер на възнаграждението.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.