notary

Кога и какво може нотариусът да заверява извън кантората?

Нотариалните заверки извън кантората на нотариуса се извършват по изключение в строго предвидени от закона случаи. По правило всички заверки от нотариуса трябва да се извършват само в неговата кантора.

 

Такива изключения са например:

 1. Неподвижност или трудна подвижност на лицето
 2. Тежко болестно състояние на лицето
 3. Лишени от свобода граждани (задържани граждани в затвори, арести или под ашен арест)
 4. Други уважителни причини за невъзможността на лицето да се яви в кантората на нотариуса.

 

Документи, които най-често се заверяват извън кантората:

 1. Заверка на общи събрания на търговски дружества на мястото на провеждането им (офис, хотел, конферентна зала и др.)
 2. Заверка на констативен протокол за удостоверяване на факти и обстоятелства с различно местоположение
 3. Нотариални завещания
 4. Пълномощни и декларации за сделки с недвижими имоти
 5. Пълномощни за получаване на пенсия
 6. Пълномощни за банкови операции
 7. Други

 

!!! Сделки с недвижими имоти могат да се извършват ЕДИНСТВЕНО В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА. Законът забранява категорично извършването на сделки с имоти да се извършва извън нотариалната кантора по каквато и да било причина. Ето защо, когато продавачът по сделката, например, не може да се яви лично в кантората на нотариуса, тогава е необходимо да се направи заверка на пълномощно за прехвърляне на имота в дома или на друго място при продавача, а лично при нотариуса ще се яви неговият пълномощник.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.