business-for-sale-11091302

Как можем да продадем/прехвърлим фирмата си?

Търговската фирма се прехвърля само с прехвърлянето на търговското предприятие. Самото предприятие може да се прехвърли чрез сделка, извършена в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Превхърлянето се вписва в търговския регистър по делото на отчуждителя и правоприемника. Понякога се налага промяна във фирмата, когато се прехвърля предприятието, за да отговаря на истинността. Когато предприятието е в ликвидация към фирмата се добавя „в ликвидация“; при фирмата на клон задължително трябва да се направи уточнение за това.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.