Inheritance-Tax

Как да приемете наследството си?

Приемането  на наследството може да стане изрично – чрез подаване на писмено заявление пред районния съд по местооткриване на наследството. Необходимо е да бъде извършена заверка на подписа на заявлението от нотариус, а към него се прилагат и следните документи:

  1. Препис-извлечение от акт за смърт;
  2. Удостоверение за наследници;
  3. Вносна бележка за платена държавна такса.

Молбата се подава на „Регистратура”. При завеждането на заявлението ще получите входящ номер, който служителят ще постави и на вашия екземпляр. Приемането на наследство се вписва в особена книга на съда, след като се разгледа от съдия.

Приемането на наследство може да стане и мълчаливо, чрез извършването на действия, които категорично да  демонстрират намерение за приемане на наследството. За такива действия се приема продажбата на вещи, които попадат в наследствената маса (имот, МПС), плащане на дълг на наследодателя (данъци), иницииране на производство за делба, за да се раздели наследството между наследниците. Това най-общо казано са действия, които не бихте имали право да извършвате, преди факта на наследяването.  Важно е да знаете, че ако укриете част от наследството, се счита че сте го приели, но ще загубите правото си на дял върху укритото имущество.

Важно  е да знаете, че не можете да приемате само част от правата и задълженията, респективно само правата или само задълженията от наследството. Например не е възможно да приемете да наследите само един от включените в наследството имоти, а да се откажете от друг. Също така е необходимо да сте наясно с факта, че наследството не може да се приема под условие, т.е не можете да заявите, че ще приемете наследството само ако в него няма задължения или само ако някой от другите наследници предприеме определени действия.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.