КАК ДА ПОЛУЧА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА В ЧУЖБИНА?

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

Страната, която следва да ви изплаща обезщетение за безработица не се определя от вашето гражданство.  Ако сте живели и работили в чужбина и изгубите работата си, следвайте тези стъпки:

  • Ако решите да останете в страната от ЕС, в която сте работили , трябва да подадете заявление за обезщетение за безработица там. Открийте местните служби/бюра по труда и се регистрирайте.

ВАЖНО! Размерът на обезщетението, срокът на изплащането му, както и условията за получаване са различни във всяка дъражава от ЕС и следва добре да се запознаете с тях.

  • Ако решите да се върнете в родната си страна, първо проверете дали все още имате право на обезщетение за безработица там. В случай, че притежавате това право следва да се регистрирате в местните служби по труда. Ако правото ви на обезщетение за безработица се е погасило, можете да кандидатствате за разрешение за прехвърляне на обезщетения за безработица от страната, в която сте загубили работата си: във вашата страна или в друга страна, в която желаете да търсите работа.

ВАЖНО! За доказване на предишни периоди на заетост и социални осигуровки в чужбина, може да се наложи да подадете  формуляр U1 (предишен формуляр E 301) в страната, в която сте работили преди. Подаването му обикновено ускорява процедурата.

В случай че не подадете формуляр U1, служителите могат да получат информацията директно от органите на другата страна.

МОЖЕТЕ ЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ СЕМЕЙНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ДРУГА ДЪРЖАВА ОТ ЕС?

В националното законодателство на всяка страна са определени условията, при които родителите получават семейни обезщетения. Те се различават значително по вид и размер в отделните държави. За вас е важно да знаете, от коя държава имате право да получите обезщетение, а допълнителните условия ще проучите  в съответното местно законодателство.

Ако цалото ви семейство се премести на територията на друга страна от ЕС и сте осигурени в същата страна спрямо вас ще се прилага режимът установен в законодателството на тази (приемаща) държава.

Ако членовете на вашето семейство не живеят в страната, в която се осигурявате, семейството ви може да има право на обезщетения в повече от една страна.

В такъв случай националните органи ще вземат под внимание положението на родителите и ще решат коя държава носи главната отговорност за изплащане на обезщетенията. Решението се взима въз основа на т.нар.  „правила за приоритет“.

Правила за приоритет

По правилоп държавата, отговорна за предоставяне на обезщетения, е страната, в която вие или вашият съпруг работите като наети или самостоятелно заети лица.

Ако правото ви се основава на заетост (като наето или самостоятелно заето лице) в две страни, тогава страната, в която живеят децата ви, е отговорна за предоставянето на обезщетения, при условие че единият родител работи там. В противен случай това е страната, която плаща по-високи обезщетения.

Ако правото ви се основава на пенсия в две страни, тогава страната, в която живеят децата ви, е отговорна за изплащането на обезщетения, при условие че тази страна плаща една от пенсиите. В противен случай това ще бъде страната, където най-дълго сте били осигурявани или сте пребивавали най-дълго.

Ако правото ви се основава на пребиваване в две страни, тогава страната, в която живеят вашите деца, носи основната отговорност за обезщетенията.

ВАЖНО! Ако обезщетенията, които получавате от „първостепенната“ държава, са по-ниски в сравнение с тези, които бихте получавали от „второстепенната“ държава, то второстепенната държава ще ви изплаща надбавка равняваща се на разликата в размера на обезщетенията от двете държави.

Какво се случва ако бившият ви съпруг/съпруга получава обезщетения, които не използва по предназначение – за издръжка на децата?

Ако попаднете в подобна ситуация можете да се свържете със социалноосигурителните служби в страната, в която живеят вашите деца, и да поискате помощите да бъдат изплащани директно на вас, тъй като в деиствителност вие издържате семейството.

Къде да кандидатствате за семейни обезщетения?

Можете да кандидатствате за семейни обезщетения във всяка страна от ЕС, в която вие или другият родител имате право на обезщетения. Компетентните органи в страната, в която кандидатствате, ще препратят молбата ви до всички страни, компетентни по вашия случай.

ВАЖНО! Ако кандидатствате за обезщетения навреме в една държава, се смята, че сте кандидатствали в срок във всички останали страни от ЕС, в които имате право на семейни обезщетения. Не могат да ви бъдат отказани обезщетения, които ви се полагат, поради това че страната, в която сте кандидатствали първоначално, не е препратила навреме вашите документи на компетентните органи в друга държава.

ВАЖНО! Следете внимателно крайните срокове, за да не изгубите правото си на помощ.

За да избегнете  сериозни недоразумения, които ще се отразят значително на общите ви доходи, информирайте в детайли се за социалноосигурителната система встраната, в която възнамерявате да използвате правото си на помощ.

ИМАТЕ ЛИ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ СМЪРТ В ЧУЖБИНА?

При смърт на лице някои държави изплащат обезщетения на роднините. Това зависи от дали съгласно социалноосигурителната система на държвата се изплащат подобни обезщетения и какви условия за получаването му са установени.

Документи за получаване на обезщетението се подават до социалноосигурителните служби в страната, в която починалото лице е регистрирано и е живяло.

Пример: Ако семейна двойка от Бългаия, се премести  да живеете в Германия и един от съпрузите почине, другият може да подадете документи за получаване на обезщетение при смърт до съответните служби в Германия, които ще препратят документите  до българските власти.

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.