ID-10049754

Какво представлява доброволната делба?

НЯКОЛКО ОБЩИ ДУМИ

По различни причини може да се случи така, че да придобием недвижим имот в съсобственост с още някой. Например:

  1. след смъртта на Ваш близък, Вие не сте единствен наследник, а придобивате по наследство имот заедно с още наследници, т.е. в съсобственост
  2. по време на брака сте придобили недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност, развели сте се, но не сте уредили собствеността върху имотите по време на развода и по този начин Вие и бившата Ви съпруга оставате съсобственици в режим на обикновена съсобственост на придобитите по време на брака имоти
  3. възстановяване /реституция/ на имот, който на времето е бил отчужден от Ваш наследодател. Примерно, дядо Ви е имал нива, която е била отчуждена. Години по-късно, когато дядо Ви отдавна е починал, държавата реституира въпросната нива, но понеже собственикът й е починал, я реституира на неговите наследници. Така между наследниците възниква съсобственост.

 

Съсобствеността върху обща вещ може да се прекрати по два начина – чрез делба или чрез сделка, като съсобствениците се разпоредят с общата вещ.

 

Делбата бива два вида – съдебна делба и доброволна делба.

 

Доброволна делба

Доброволната делба представлява договор между съсобствениците, по силата на който, те прекратяват съсобствеността по отношение на даден имот или имоти.

Договорът за доброволна делба се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Ако има недвижими имоти – следва да се впише в службата по вписванията по местонахождението на всеки един от имотите. За разлика от сделките с недвижими имоти, договорът за доброволна делба може да бъде заверен и от нотариус с различен район на действие от местонахождението на имотите.

Съгласно разпоредбите на закона, уравняването на дяловете на съсобствениците трябва да стане в пари или в друг имот. В друга наша статия обяснихме, че при договора за делба, съсобственикът, който получава уравнение на дела си в пари, би могъл да впише законна ипотека върху имота, който остава в изключителен дял на другия съсобственик, до заплащане на паричната сума за уравнение. По този начин той ще е защитен, че няма да бъде ощетен.

 

Практически съвети

Ако съдебната делба може да се избегне, то винаги за предпочитане е доброволната делба.

На първо място, следва да сте наясно, че съдебната делба е тежка и тромава процедура и може да продължи с години. На следващо място, съдебната делба винаги е свързана с много по-големи разноски отколкото доброволната. Става въпрос за разноски за съдебни такси, експертизи, множество документи и пр. При съдебната делба имотите винаги се оценяват по пазарна стойност, респективно върху тази стойност се калкулират и повечето такси, а накрая и данъкът за придобиване, който съделителят, получил в дял даден недвижим имот, ще следва да заплати. Напротив, доброволната делба може да се изповяда на размера на данъчната оценка.

Друг голям негатив на съдебната делба е, че ако недвижимият имот бъде изнесен на публична продан, твърде е възможно да не се намерят купувачи и да се провеждат няколко продани. С всяка следваща продан цената на имота обаче се намалява. Така, имотът може да бъде продаден на безценица и съделителите да получат толкова малко средства, които да не стигат за покриване дори на разноските по делото.

Доброволната делба е много по-бърз и евтин способ за прекратяване на съсобствеността.

Добрата новина е, че дори и да сте стартирали процедура по съдебна делба, ако в рамките на делото все пак се спогодите с останалите съсобственици, бихте могли да сключите съдебна спогодба и доброволно да уредите отношенията си. Това ще Ви спести излишни пари и време.

 

Малко хора знаят, че договорът за делба не е документ за собственост. Ето защо, не е задължително, но е препоръчително, ако сте сключили договор за доброволна делба, въз основа на него да се снабдите и с т.нар. констативен нотариален акт.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.