google-translate-ai-2016-03-11-01

Какво е официален превод на документ?

За официален превод се счита преводът на документ, извършен от фирма за превод и легализация.

Фирмите за превод и легализация имат назначени или хонорувани преводачи от различни езици, които реално извършват преводите на документите.

След като преводачът преведе съответния документ, съдържанието на превода се разпечатва върху специална бланка на фирмата за преводи. На тази бланка е обозначено коя е фирмата, както и други нейни данни.

Преводът се подписва от преводача на всяка страница, обикновено най-долу вдясно, като до неговия подпис фирмата за преводи поставя своя печат. На последната страница от превода, след преведения текст, преводачът поставя текст със своите имена и обозначава колко страници съдържа превода, кой е преведеният документ, след което се подписва. С подписа си преводачът удостоверява верността на извършения от него превод. Агенцията за преводи на свой ред подпечатва със своя печат текста на преводача.

След оформянето на превода, бланката на агенцията за преводи се прикрепва към преведения документ в оригинал или копие (съобразно нуждите на клиента) като се поставя свързващ печат на агенцията помежду им. По този начин се удостоверява, че това е превод именно на прикрепения документ.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.