Apostille-service-florida

Какво е легализация на документ? Какво е АПОСТИЛ?

Терминът „легализация“ на документ на практика означава заверка на документа със специален печат, наречен „АПОСТИЛ“. Заверката с Апостил удостоверява истинността на документа, в частност, че същият е издаден от компетентен орган на власт.

В Република България компетентни органи да извършват заверка с АПОСТИЛ са:

  1. Министерство на правосъдието – за всички документи, издадени от органи на съдебната власт, напр. съд, прокуратура, нотариуси и др.;
  2. Министерство на образованието и науката – за всички видове дипломи и други документи, издадени от акредитирани образователни институции, например справки за хорариуми, удостоверения за преместване от едно учебно заведение в друго и други;
  3. Министерство на външните работи – за всички останали документи, например акт за брак, акт за раждане, удостоверения за семейно положение и др.

 

Заверката с АПОСТИЛ е въведена с Хагската конвенция от 1961 г., по която страна е и Република България. Списък със страните членки по тази конвенция може да откриете тук.

При легализацията на документи за и от страни, които не са страни по Хагската конвенция от 1961 г., формата и реда за легализация на документи се уреждат с договор за правна помощ между държавитe.

[imic_button colour=“btn-primary“ type=“enabled“ link=“http://pravna-pomosht.org/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/“ target=“_blank“ extraclass=““ size=“btn-lg“]Имате въпрос?[/imic_button]

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.