divorce-2

Какво е вина при развод?

Вината при развод означава някой от съпрузите с поведението си да е станал причина за настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака, като тези действия представляват неизпълнение или нарушаване на задълженията на съпруга към другия съпруг. Тези задължения най-общо обхващат следното:

  1. равенство на правата и задълженията към семейството

  2. взаимно уважение между съпрузите

  3. общи грижи за домакинството

  4. разбирателство

  5. съвместно живеене на съпрузите

  6. свобода на развитие на личността на всеки от съпрузите, избор и упражняване на професия

  7. общо участие в грижите, възпитанието и издръжката на децата.

!!! Обръщаме внимание, че след приемането на новия семеен кодекс от 01.10.2009 г. верността на съпрузите един към друг не е посочена като тяхно задължение. Ето защо изневярата вече не е брачно нарушение, а оттук и не може да бъде вменявана във вина на някой от съпрузите.

Съдът не се произнася служебно по въпроса за вината. За да стори това е необходимо някой от съпрузите да направи такова искане до съда.

Най-често, когато съдът не установи наличие на съществено нарушение на брачните задължения на някой от съпрузите, съдът постановява, че вина за развода имат и двамата съпрузи, при което положение причините за настъпване на дълбоко и непоправимо разстройство на брака се възлагат и на двамата съпрузи, както и разноските по делото.

Последиците от признаването на вина от съда за настъпване на дълбокото и непоправимо разстройство на брака можете да откриете тук.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.