A person at a desk using a stamp or corporate seal on documents

Какви услуги извършва нотариусът?

 1. Заверка на пълномощно, декларация и други заверки на подписи
 2. Заверка на съдържание на документ
 3. Заверка на достоверна дата на документи
 4. Заверка на преписи на документи (удостоверяване „Вярно с оригинала“)
 5. Заверка на договори за прехвърляне на МПС
 6. Заверка на договори за продажба на дружествени дялове
 7. Връчване на нотариални покани
 8. Съставяне на констативни протоколи
 9. Удостоверяване на права върху ръкописи, книги и други авторски права
 10. Изповядване на сделки с недвижими имоти
 11. Изповядване на ипотеки (законови и договорни)
 12. Учредяване на право на строеж
 13. Учредяване на право на ползване
 14. Учредяване на право на преминаване (сервитути)
 15. Констативен нотариален акт по документи
 16. Констативен нотариален акт за придобиване по давност
 17. Съхранение на саморъчни завещания
 18. Обявяване на саморъчни завещания
 19. Нотариални завещания

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.