За младежите

ЗА МЛАДЕЖИТЕ

Една от основните цели на ЛЕГЕ АРТИС е подпомагането на развитието на личностното, духовно, културно, интелектуално и професионално развитие на българските граждани, в частност на българските младежи. Тази цел реализираме през призмата най-вече на информационните технологии и тяхното приложение като елементи от културата на модерността.

Критерий за модерно общество представлява създаването на единно икономическо, политическо и информационно пространство. ЛЕГЕ АРТИС споделя виждането, че универсалната грамотност и необходимостта от образование за пълноценно участие в социалния живот са безусловни предпоставки, обуславящи връзката между модерното общество и развитието на просвещението и науката.

Средствата за постигането на целта ни са провеждането на организирани дискусии, семинари и обучения, в които поставяме следните акценти:

  • разгръщането на социокултурните процеси във времето и откъсването на социалните отношения от локалните пространства;
  • отстраняването или ограничаване на ролята на ценностно-рационалните елементи от процесите на действие и отношението на човека към проблемите на обществото за постигане на личностно и социално благополучие;
  • ролята на комуникационните технологии за функционирането на различните социални структури;

промяната като основен принцип на модерното общество – трансформацията като синоним на модерността и способността на света да се изменя и преобразува.

EMAIL: OFFICE@LEGEARTIS-BG.COM

ТЕЛ: +359 878 54 70 40

УЕБ: WWW.LEGEARTIS-BG.COM