QQ截图20121224225619

За какво да внимавам при сключване на договор с мобилен оператор?

При сключването на индивидуален договор с мобилен оператор на потребителя трябва да бъдат предоставени общите условия за запознаване с тях, тъй като те са неразделна част от всеки индивидуален договор. Потребителят има право да се откаже от подписания с мобилния оператор договор в рамките на 7 дни от сключването му. Изключение от това се допуска в случаите, когато при подписване на договора се предоставят и крайни устройства (мобилнит телефони, смартфони).

Максималната продължителност на договора с мобилен оператор може да бъде 2 години. След изтичането на срока на договора, ако потребителят не заяви писмено, че го прекратява, той се трансформира в безсрочен. В този случай потребителят може да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойка.

Можете да прекратите предсрочно договора си с мобилния оператор, но в този случай сте длъжни да заплатите наустойка. Постигнато е споразумение от страна на Комисията за защита на потребителите с Мтел и Виваком тази неустойка да е в размер на максимум три месечни такси. С Теленор такова споразумение няма.

Трябва да се обърне внимание и на това, че мобилните оператори в общите си условия си запазват правото да изменят едностранно цените на абонаметните услуги по сключени договори с до 20%, без да уведомяват потребителите. В случай на по-големи изменения, потребителите имат право да прекратят договорите в 7-дневен срок от изменението. Това изменение обаче се публикува само на интернет страницата на оператора. В общите си условия операторите не поемат задължение за уведомяване на потребителите напр. чрез SMS, по електронната поща или по друг начин, който представлява индивидуално уведомяване на потребителите.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.