illustrated-people

Защо защитата на потребителите е важна?

Всеки ден хората в съвременното общество действат в качеството си на потребители. Независимо от начина ни на живот, работното ни място или други обстоятелства, ние пазаруваме хранителни продукти,  дрехи, стоки за дома, различни консумативи и същевременно използваме различни видове услуги.

Законодателството с малко по-сложни думи определя за потребител   всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

Независимо от използваната дефиниция, потребителите имат своите права и възможности за защита при нарушаването им.

Слабата защита на потребителите и ниската информираност могат да направят домакинствата уязвими спрямо нечестни и некоректни практики на търговците, както и спрямо финансови измами и  мошеничества. Нуждата от защита на потребителите възниква от асиметрията във възможностите на доставчиците на стоки и услуги и тези на потребителите. Доставчиците на стоки и услуги са отлично запознати със своите продукти, но за клиентите  набавянето на нужната информация може да се окаже прекалено трудно или да отнеме твърде голяма част от свободното им време. Разбирането на представените общи условия, на сложните договори и на разпределението на рисковете между потребителите и търговците често се оказва непосилно за  повечето граждани. Ето защо възниква необходимостта от защитата на потребителите, която да компенсира дисбаланса между тях и доставчиците на стоки и услуги. Целта е на първо място да се  осигури на гражданите ясна и пълна информация, с помощта на която те да вземат информирани решения и на второ място да могат да разчитат на добре работеща система, която да гарантира тяхната защита, в случай че правата им бъдат нарушени.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.