ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ / ЗАБОЛЯВАНИЯ

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ / ЗАБОЛЯВАНИЯ

Екипът на ЛЕГЕ АРТИС работи за подкрепа и съдействие на семейства, чиито деца са със специални потребности. Ние осъзнаваме и оценяваме, че ролята на семейството в този процес е изключително тежка и в повечето случаи родителите имат нужда от подкрепа и съдействие.

EMAIL: OFFICE@LEGEARTIS-BG.COM

ТЕЛ: +359 878 54 70 40

УЕБ: WWW.LEGEARTIS-BG.COM